Sewilla, miasto kina

Sewilla ma ścisły związek ze światem kina. Jest pięknym miastem z 3000-letnim dziedzictwem, w którym współistnieją zabytki z każdej epoki i stylu.